TENDERA - výběrová řízení bez obav

Předpokládaná hodnota 3.9 mil. Kč bez DPH

Pořízení CNC na opracování profilů

GDP KORAL, s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program Inovace
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie – CNC obráběcí centrum na opracování profilů s podélným uložením.
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Předpokládaná hodnota 17,1 mil Kč bez DPH

S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – kabelové vedení

S&M Develop s. r. o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energií
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování podzemního kabelového vedení VN 22 kV pro připravovanou větrnou elektrárnu (VE) Žipotín.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2020
Předpokládaná hodnota 10.6 mil. Kč bez DPH

Energetická opatření ve výrobní hale – Dřevojas (dodávky)

Dřevojas, výrobní družstvo
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie
Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nových zařízení, jejichž účelem je dosažení úspory energie v budově zadavatele – osvětlení, systém vzduchotechniky a plynová kotelna.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2020
Obec Milín
Integrovaný regionální operační program
Předmětem veřejných zakázek bylo zateplení obvodových konstrukcí, výměna oken a dveří, výměna střešní krytiny, renovace lodžií, výměna a renovace balkónů, opravy hydroizolace, dodávka nového zařízení systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje tepla v 5 bytových domech.
Roman Bielak
Roman Bielak
2020
Obec Milín
Integrovaný regionální operační program
Předmětem veřejných zakázek bylo zateplení obvodových konstrukcí, výměna oken a dveří, výměna střešní krytiny, renovace lodžií, výměna a renovace balkónů, opravy hydroizolace, dodávka nového zařízení systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje tepla v 6 bytových domech.
Roman Bielak
Roman Bielak
2020
Předpokládaná hodnota 20 mil. Kč bez DPH

Energetické úspory ve společnosti MAUTING s.r.o.

MAUTING s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Předmětem veřejné zakázky rozdělené na části byly dodávky a instalace laseru, LED osvětlení, klimatizačních jednotek, kotle a fotovoltaické elektrárny za účelem snížení energetické náročnosti provozu.
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020