TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Předpokládaná hodnota 

Investice do technologie výroby plastů

Zemědělské družstvo Haňovice
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost- Technologie COVID-19
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie pro výrobu ochranných pomůcek na výrobu strun do 3D tiskáren včetně 3D tiskárny.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
M-technologies s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, Výzva V
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových technologických zařízení – CNC bruska, CNC měřící přístroj a orovnávací zařízení.
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Předpokládaná hodnota 18,3 mil. Kč bez DPH

Energetické úspory Domu zvláštního určení, Podivín

Město Podivín
Operační program Životní prostředí
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je snížení energetické náročnosti budovy Domu zvláštního určení – zateplení objektu (obvodových stěn a stropu), výměna otvorových výplní a osazení okenních výplní venkovními žaluziemi s ručním elektronickým ovládáním.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2020
Předpokládaná hodnota 36.6 mil Kč bez DPH

Úsporná opatření ve společnosti TECHart systems s.r.o.

TECHart systems s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost- Úspory energií
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí dodávek a instalace zařízení, jejichž hlavním účelem je snížení energetické náročnosti.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020
Předpokládaná hodnota 3.9 mil. Kč bez DPH

Pořízení CNC na opracování profilů

GDP KORAL, s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program Inovace
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie – CNC obráběcí centrum na opracování profilů s podélným uložením.
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Předpokládaná hodnota 17,1 mil Kč bez DPH

S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – kabelové vedení

S&M Develop s. r. o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energií
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování podzemního kabelového vedení VN 22 kV pro připravovanou větrnou elektrárnu (VE) Žipotín.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2020