TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Předpokládaná hodnota 20 mil. Kč bez DPH

Energetické úspory ve společnosti MAUTING s.r.o.

MAUTING s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Předmětem veřejné zakázky rozdělené na části byly dodávky a instalace laseru, LED osvětlení, klimatizačních jednotek, kotle a fotovoltaické elektrárny za účelem snížení energetické náročnosti provozu.
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Předpokládaná hodnota 156 tis. Eur bez DPH

Pořízení olepovačky hran

RE PROPERTIES & SERVICES s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Předmětem zakázky byla dodávka nové výrobní technologie – olepovačky hran.
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Předpokládaná hodnota 2,1 mil. Kč bez DPH

ZŠ Olešnice – Moderně a komplexně II – stavební práce

Město Olešnice
Integrovaný regionální operační program, MAS Boskovicko
Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury v budově základní školy Olešnice.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2020
Předpokládaná hodnota 2 mil. Kč bez DPH

Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu

Město Olešnice
Integrovaný regionální operační program, MAS Boskovicko
Předmětem veřejné zakázky byla výstavba chodníku podél komunikace III. třídy na ulici Křtěnovská a podél místní komunikace na ulici Moravská strana, výsadba doplňkové zeleně vč. rozvojové péče o zeleň na 3 roky.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2020
Předpokládaná hodnota 3,9 mil. Kč bez DPH

ZŠ Olešnice – Moderně a komplexně II – dodávky

Město Olešnice
Integrovaný regionální operační program, MAS Boskovicko
Předmětem veřejné zakázky rozdělené na části byla dodávka nového a funkčního zařízení a vybavení pro základní školu Olešnice – školní nábytek, IT vybavení a výukové pomůcky.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2020
Předpokládaná hodnota 1,6 mil. Kč bez DPH

Pořízení nákladního automobilu s nástavbou na kontejnery

Obec Dukovany

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nového nákladního automobilu s nástavbou na kontejnery.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2020