TENDERA - veřejné zakázky bez obav

TECHNICKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Předmětem veřejné zakázky rozdělené na části byla dodávka nové výrobní technologie, strojů, zařízení a SW - bruska na plocho s NC řízením (2 ks), bruska na kulato, CNC pila, briketovačka, CNC vysokootáčková frézka, frézka nástrojářská, CNC bruska na broušení zubů (2 ks) a CAM systém na programování rotační osy.
Roman Bielak
Roman Bielak
2020
Předpokládaná hodnota 4 mil. Kč bez DPH

Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství

Obec Mladý Smolivec

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je obnova místních komunikací včetně prostranství v obci Mladý Smolivec u budovy Obecního úřadu a budovy zdravotního střediska.
Roman Bielak
Roman Bielak
2020