TENDERA - výběrová řízení bez obav

Předpokládaná hodnota 494 000,- Kč bez DPH

MM Level – podpora vzdělávání zaměstnanců

MM LEVEL, s.r.o.
Operační program zaměstnanost, Výzva 097: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Předmětem této veřejné zakázky je kompletní zajištění školících aktivit pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti MM LEVEL, s.r.o. – školení měkké dovednosti (soft skills).
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Předpokládaná hodnota 15,8 mi. Kč bez DPH

Úsporná opatření ve společnosti STEPA s.r.o.

STEPA s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energií
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí dodávek a instalace zařízení, jejichž hlavním účelem je snížení energetické náročnosti. Dále zateplení a zvýšení střešní konstrukce vč. výměny světlíků, dodávka a instalace LED osvětlení a odběrných plynových zařízení a realizace vytápění.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020
CHEMOTEX Děčín a.s.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie COVID-19
Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové výrobní technologie sloužící k výrobě dezinfekce anti COVID.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2020
Předpokládaná hodnota 7,1 mil. Kč bez DPH

Realizace úsporných opatření pro společnost REPON

R E P O N spol. s r.o.
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb a dodávka osvětlení a FVE, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v objektu zadavatele.
Roman Bielak
Roman Bielak
2020
Předpokládaná hodnota 1 mil. Kč bez DPH

Radnice Milín – dodávka a instalace osobního výtahu

Obec Milín

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace osobního výtahu včetně nezbytných stavebních prací.
Roman Bielak
Roman Bielak
2020
Předpokládaná hodnota 106,7 mil. Kč bez DPH

Realizace energetických úspor ve společnosti Integraf, s.r.o. – I.

Integraf, s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie
Předmětem této veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v areálu společnosti Integraf, s.r.o. – dodávka nové technologie – tiskařské zařízení a dodávka a montáž LED svítidel vč. demontáže stávajících svítidel.
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020