Reference

Nenabízíme prázdné fráze. Stojí za námi mnoho kvalitně odvedené práce pro soukromý i veřejný sektor. Realizovali jsme stovky úspěšných veřejných zakázek a výběrových řízení v objemu přes 10 miliard korun.

Filtry kategorií
Předpokládaná hodnota 10.381.092,- Kč bez DPH; 9.998.460,- Kč bez DPH

Energetické úspory objektu ve společnosti K2 invest s.r.o. v Hradci Králové a v Chrudimi

2022
K2 invest s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem těchto veřejný zakázek bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 20.331.648,- Kč bez DPH

Pořízení vstřikolisů

2022
Plastkon product s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové a funkční technologie.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 13.406.536 Kč bez DPH

Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol - service a.s.

2022
Aerosol - service a.s.
OP PIK POTENCÁL

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nových technologií, umožňujících výzkum a vývoj v oblasti polyuretanových pěn.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 47 799 648,- Kč bez DPH

Zpracování projektové dokumentace nové budovy CKTCH

2022
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH)
ZZVZ

Předmětem plnění veřejné zakázky byly projekční práce, zhotovení projektové dokumentace a s tím související služby.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 98.000.000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce objektu A - technologie

2022
AGRIE Office s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb jejichž hlavní účelem byla dodávka a montáž spočívající v kompletní dodávce, instalaci a zprovoznění technologie budovy A

Anna Holíková
Anna Holíková
2022
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
IROP

Předmětem této veřejné zakázky bylo poskytnutí služeb, jejož hlavní účel spočíval v zajištění technického dozoru stavebníka.

Roman Bielak
Roman Bielak