TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Předpokládaná hodnota 11 mil. Kč bez DPH

Pořízení navařovacího stroje

rt steel s.r.o.
Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, Výzva VI.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka navařovacího stroje.
Roman Bielak
Roman Bielak
2020
Předpokládaná hodnota 10,5 mil. Kč bez DPH

Pořízení výrobní linky pro společnost Vaše DEDRA, s.r.o. – II.

Vaše DEDRA, s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie COVID-19
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie pro výrobu dezinfekčních přípravků jako prostředků osobní ochrany pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce – kompletní automatické plnící linky pro plnění kosmetických, drogistických a dezinfekčních produktů.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020
Předpokládaná hodnota 3,5 mil. Kč bez DPH

Atletický areál a víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Olešnice

Město Olešnice
Ministerstvo pro místní rozvoj
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce sportoviště, které bude následně sloužit jako atletický areál a víceúčelové hřiště pro děti a žáky ZŠ a MŠ Olešnice.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2020
Předpokládaná hodnota 2,1 mil. Kč bez DPH

Oprava krovu a střechy – kaple a špitálek sv. Anny

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je provedení oprav krovu a střechy – kaple a špitálku sv. Anny.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020
Předpokládaná hodnota 494 000,- Kč bez DPH

MM Level – podpora vzdělávání zaměstnanců

MM LEVEL, s.r.o.
Operační program zaměstnanost, Výzva 097: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Předmětem této veřejné zakázky je kompletní zajištění školících aktivit pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti MM LEVEL, s.r.o. – školení měkké dovednosti (soft skills).
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Předpokládaná hodnota 15,8 mi. Kč bez DPH

Úsporná opatření ve společnosti STEPA s.r.o.

STEPA s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energií
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí dodávek a instalace zařízení, jejichž hlavním účelem je snížení energetické náročnosti. Dále zateplení a zvýšení střešní konstrukce vč. výměny světlíků, dodávka a instalace LED osvětlení a odběrných plynových zařízení a realizace vytápění.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020