Reference

Nenabízíme prázdné fráze. Stojí za námi mnoho kvalitně odvedené práce pro soukromý i veřejný sektor. Realizovali jsme stovky úspěšných veřejných zakázek a výběrových řízení v objemu přes 10 miliard korun.

Filtry kategorií
Předpokládaná hodnota 98.000.000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce objektu A - technologie

2022
AGRIE Office s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb jejichž hlavní účelem byla dodávka a montáž spočívající v kompletní dodávce, instalaci a zprovoznění technologie budovy A

Anna Divišová
Anna Divišová
2022
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
IROP

Předmětem této veřejné zakázky bylo poskytnutí služeb, jejož hlavní účel spočíval v zajištění technického dozoru stavebníka.

Roman Bielak
Roman Bielak
2022
KOBE-cz s.r.o.
OP PIK - Nízkouhlíkové energie

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové linky na zpracování technologického dopadu ze skelných a karbonových vláken.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 106.702.948,- Kč bez DPH

Realizace energeticých úspor ve společnosti Integraf, s.r.o. - I.

2022
Integraf, s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem této veřejné zakázky byla realizace energeticky úsporných opatření v areálu společnosti Integraf, s.r.o.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
2022
Město Chodov
Národní programy

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 363. 868. 194,- Kč bez DPH

Centrum na zpracování BRO Plzeň – Líně

2021
Plzeňská Bio Odpadová a.s.
Operační program Životního prostředí

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování fermentační stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dále jako „BRO“) a biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jako „BRKO“) anaerobním způsobem (bez přístupu vzduchu) s produkcí bioplynu z biomasy. Součástí předmětu veřejné zaká...

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček