TENDERA partners, s.r.o.
Kancelář Brno:

Jánská 448/10, 602 00 Brno

Sídlo:

Syrovice 424, 664 67

IČ: 08668477

Kontakt:

E-mail: info@tendera.cz

Telefon: +420 602 560 879

Sledujte nás
Výběrová řízení bez obav
Zajišťujeme komplexní poradenství v oblasti zadávání zakázek pro soukromý i veřejný sektor. Za administraci zadávacích řízení přebíráme plnou odpovědnost a disponujeme pojištěním profesní odpovědnosti.

Naši poradci úspěšně zrealizovali více než 1000 výběrových řízení v objemu přes 10 miliard korun.
Jsme průvodci spletitou oblastí veřejných zakázek
Hledáte kvalitního dodavatele pro svůj investiční záměr?

Svěřte administraci zadávacích řízení týmu profesionálů s dlouholetou praxí. Nenabízíme prázdné fráze, stojí za námi mnoho kvalitně odvedené práce – stovky úspěšně realizovaných zadávacích řízení. Administrujeme zakázky pro soukromý i veřejný sektor.


-

Pracujeme precizně, spolehlivě a ctíme vzájemnou důvěru a mlčenlivost.

Naši poradci mají bohaté zkušenosti s administrací zadávacích řízení pro veřejné zadavatele a zejména pro společnost Erste Grantika Advisory, a.s., která se zabývá dotačním poradenstvím. Na výsledky naší práce jsme hrdí, reference najdete zde.

Služby pro zadavatele veřejných zakázek
Podnikatelům nabízíme administraci výběrových řízení v programech dotační podpory, ale i interní výběrová řízení. Veřejným zadavatelům nabízíme administraci veřejných zakázek malého rozsahu i zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.). Samozřejmostí je založení a správa profilu zadavatele na platformě elektronického nástroje E-ZAK.

Připravíme vám metodiku či interní směrnici zadávání veřejných zakázek, abyste mohli efektivně soutěžit svoje záměry.
Zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („ZZVZ“):

 • zjednodušené podlimitní řízení
 • otevřené řízení
 • jednací řízení s uveřejněním
 • jednací řízení bez uveřejnění
 • a další typy řízení

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, resp. zakázky mimo režim ZZVZ spolufinancované a zadávané dle pravidel příslušného programu:

 • Operační programy EU - OP PIK, OPŽP, IROP, OPD, ITI, PRV, INTERREG a další
 • Norské fondy
 • Národní dotace – MŠMT, MMR, krajské a další

Založení a správa profilu zadavatele v E-ZAK

 • Při zadávání zakázek využíváme certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK. Zajistíme Vám založení a správu profilu zadavatele na platformě, která pokryje všechny potřeby vzniklé v souvislosti se zadáváním zakázek.
 • Prostředí E-ZAKu je rychlé a spolehlivé – nemusíte se obávat výpadků. Zajistíme pro Vás kompletní správu elektronického nástroje - nemusíte se o nic starat.

Audit zrealizovaných výběrových řízení

 • Chcete si být jisti správností postupu u Vašich výběrových a zadávacích řízení?
 • Zkontrolujeme, zda bylo řízení provedeno v souladu s platnou legislativou a pravidly daného programu.
 • Budete tak mít jistotu, že v případě ověřování správnosti postupů ze strany kontrolních orgánů budete mít veškerou dokumentaci v pořádku a vyhnete se riziku krácení dotace, případně vyměření sankcí.

Příprava metodiky a směrnic pro zadávání veřejných zakázek

 • Potřebujete připravit metodiku nebo interní směrnici pro zadávání zakázek?
 • Pomůžeme Vám s přípravou nebo revizí těchto dokumentů, abyste mohli efektivně a hospodárně soutěžit svoje záměry.

Příprava interního výběrového řízení pro soukromé investory

 • Nejste veřejný zadavatel, ale chcete najít a prověřit potenciální dodavatele?
 • Máme zkušenosti i s tímto postupem, který zajistí, že pro své záměry najdete kvalitního dodavatele, který v rámci soutěže nabídne zajímavé podmínky.

Služby pro zájemce o veřejné zakázky
Zájemcům o veřejné zakázky pomůžeme se
zpracováním kvalitní nabídky či
zpracováním námitek k zadávacím řízením.
Zvyšte svoji
šanci uspět
Zpracování nabídky do výběrového řízení

 • Zanalyzujeme zadávací dokumentaci a poradíme Vám, na co si dát při zpracování nabídek pozor.
 • Pomůžeme Vám připravit kvalitní nabídku a vyhnout se tak formálním pochybením a vyloučení z účasti v řízení.
 • Zvyšte vaše šance na úspěch a získejte výhodu nad konkurencí.

Konzultace, právní pomoc a školení

 • Pomůžeme Vám lépe se zorientovat ve veřejných zakázkách, poradíme, jak se lépe vyznat v zadávacích podmínkách, jak podávat kvalitní nabídky do výběrových řízení nebo jak se účinně bránit proti nesprávnému postupu zadavatele.
 • Poskytujeme konzultace, právní pomoc a školení připravené na míru Vaším potřebám.

Školení, konzultace a právní pomoc
Chcete prohloubit své znalosti z oblasti zadávání zakázek nebo získat aktuální informace? Potřebujete získat praktické zkušenosti spojené s elektronizací veřejných zakázek a efektivním využitím elektronických nástrojů? Chcete se vyvarovat chyb a sankcí při zadávání zakázek?

Připravíme Vám školení na míru dle Vašich potřeb.
Naši klienti