TENDERA - výběrová řízení bez obav

Předpokládaná hodnota 545 540,- EUR bez DPH

Pořízení horizontálního obráběcího centra s paletizací

ANTREG,a.s.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, Výzva VII.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie – dodávka horizontálního obráběcího centra s paletizací.
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Východočeské plynárenské strojírny, a.s.,
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových inovativních výrobních a nevýrobních technologií, které představují digitalizaci výrobního procesu – cloudového úložiště, měřící sítě, PC sestavy, serveru, čteček čárových kódů, 3D tiskárny a stojanů na výdej paliva LPG.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020
Předpokládaná hodnota 11 mil. Kč bez DPH

Pořízení navařovacího stroje

rt steel s.r.o.
Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, Výzva VI.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka navařovacího stroje.
Roman Bielak
Roman Bielak
2020
Předpokládaná hodnota 10,5 mil. Kč bez DPH

Pořízení výrobní linky pro společnost Vaše DEDRA, s.r.o. – II.

Vaše DEDRA, s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie COVID-19
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie pro výrobu dezinfekčních přípravků jako prostředků osobní ochrany pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce – kompletní automatické plnící linky pro plnění kosmetických, drogistických a dezinfekčních produktů.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020
Předpokládaná hodnota 3,5 mil. Kč bez DPH

Atletický areál a víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Olešnice

Město Olešnice
Ministerstvo pro místní rozvoj
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce sportoviště, které bude následně sloužit jako atletický areál a víceúčelové hřiště pro děti a žáky ZŠ a MŠ Olešnice.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2020
Předpokládaná hodnota 2,1 mil. Kč bez DPH

Oprava krovu a střechy – kaple a špitálek sv. Anny

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je provedení oprav krovu a střechy – kaple a špitálku sv. Anny.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020