TENDERA - veřejné zakázky bez obav

CHEMINVEST s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Technologie
Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nových technologií a SW pro společnost zadavatele – konkrétně se jedná o upgrade stávajícího ERP systému Helios, 3D skener vč. SW, 3D tisk, upgrade stávajícího SW CAD, cloud a další IT vybavení.
Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2021
Předpokládaná hodnota 494 000,- Kč bez DPH

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Top Station s.r.o.

Top Station s.r.o.
Operační program zaměstnanost, Výzva 097: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Předmětem této veřejné zakázky je kompletní zajištění školících aktivit pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti Top Station s.r.o. – školení měkké dovednosti (soft skills).
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Předpokládaná hodnota 3,3 mil. Kč bez DPH

Pořízení drátové řezačky pro společnost Staform UH s.r.o.

Staform UH s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie - drátové řezačky pro proces výroby vstřikovacích forem vč. příslušenství, které tvoří elektroerozivní vrtačka, upínací systém a software.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020
Předpokládaná hodnota 683 000,- Kč bez DPH

Nákup zařízení a vybavení Azylového domu v Mladé Boleslavi

R – Mosty, z. s.
Integrovaný regionální operační program
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení Azylového domu a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybavení Azylového domu na adrese Mladá Boleslav, ul. Nádražní č. p. 43.
Roman Bielak
Roman Bielak
2020
Předpokládaná hodnota 741 000,- Kč bez DPH

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Los Capolitos, s.r.o.

Los Capolitos, s.r.o.
Operační program zaměstnanost, Výzva 097: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Předmětem této veřejné zakázky je kompletní zajištění školících aktivit pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti Los Capolitos, s.r.o. – školení měkké dovednosti (soft skills).
Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Předpokládaná hodnota 3 mil Kč bez DPH

Pořízení výrobní technologie pro firmu EURONA s.r.o.

EURONA s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie COVID 19
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie – vyfukovacího stroje na výrobu obalů zdravotnických prostředků.
Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
2020