Aktuality

Novinky nejen ze světa zadávání veřejných zakázek.

25/1
2023

Ministerstvo financí zveřejnilo dne 24. 1. 2023 Výzvu č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2023) z podprogramu 298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí v rámci Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení.

Roman Bielak
Roman Bielak
13/1
2023

MMR ČR vyhlásilo dne 13. 1. 2023 první výzvy k předkládání žádostí pro rok 2023 do programu Podpora a rozvoj regionů, a to v podprogramech Podpora obnovy rozvoje venkova a Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů.

Anna Holíková
Anna Holíková
10/1
2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 3. 1. 2023 aktualizovaný harmonogram výzev v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost v roce 2023.

Roman Bielak
Roman Bielak
4/1
2023

Zadavatel by se měl orientovat v tom, jaké povinnosti a odpovědnosti má odborný poradce ve vztahu k zadavateli a k výběrovému či zadávacímu řízení. Je však třeba mít na paměti, že určitá míra odpovědnosti a potřebné součinnosti dopadá vždy také na zadavatele.

Anna Holíková
Anna Holíková
15/12
2022

Co jsou a k čemu slouží

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
8/12
2022

Od 1. 9. 2022 obsahuje ZZVZ konkrétní pravidla pro zákaz zadání veřejné zakázky, která konkretizují procesní postup zadavatele v zadávacím řízení v případě, že je nezbytné aplikovat mezinárodní sankční mechanismy.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová