TENDERA - výběrová řízení bez obav


Ode dne 1. ledna 2021 mají všichni zadavatelé nově povinnost při zadávání veřejných zakázek, a to i veřejných zakázek malého rozsahu, uplatnit zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání.
Roman Bielak
Roman Bielak
2021