Reference

Nenabízíme prázdné fráze. Stojí za námi mnoho kvalitně odvedené práce pro soukromý i veřejný sektor. Realizovali jsme stovky úspěšných veřejných zakázek a výběrových řízení v objemu přes 10 miliard korun.

Filtry kategorií
Předpokládaná hodnota 683. 000,- Kč bez DPH

Nákup zařízení a vybavení Azylového domu v Mladé Boleslavi

2020
R – Mosty, z. s.
Integrovaný regionální operační program

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka zařízení a vybavení Azylového domu a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybavení Azylového domu na adrese Mladá Boleslav, ul. Nádražní č. p. 43.

Roman Bielak
Roman Bielak
Předpokládaná hodnota 741. 000,- Kč bez DPH

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Los Capolitos, s.r.o.

2020
Los Capolitos, s.r.o.
Operační program zaměstnanost, Výzva 097: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Předmětem této veřejné zakázky bylo kompletní zajištění školících aktivit pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti Los Capolitos, s.r.o. – školení měkké dovednosti (soft skills).

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 3. 000. 000,- Kč bez DPH

Pořízení výrobní technologie pro firmu EURONA s.r.o.

2020
EURONA s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie COVID 19

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové výrobní technologie – vyfukovacího stroje na výrobu obalů zdravotnických prostředků.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 2. 500. 000,- Kč bez DPH

Technologie chlazení mléka II

2020
Kalenská zemědělská a.s.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nového zařízení - chladícího tanku na mléko a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 545. 540,- EUR bez DPH

Pořízení horizontálního obráběcího centra s paletizací

2020
ANTREG,a.s.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, Výzva VII.

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové výrobní technologie – dodávka horizontálního obráběcího centra s paletizací.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
2020
Východočeské plynárenské strojírny, a.s.,
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nových inovativních výrobních a nevýrobních technologií, které představují digitalizaci výrobního procesu – cloudového úložiště, měřící sítě, PC sestavy, serveru, čteček čárových kódů, 3D tiskárny a stojanů na výdej paliva LPG.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová