Reference

Nenabízíme prázdné fráze. Stojí za námi mnoho kvalitně odvedené práce pro soukromý i veřejný sektor. Realizovali jsme stovky úspěšných veřejných zakázek a výběrových řízení v objemu přes 10 miliard korun.

Filtry kategorií
2022
KOBE-cz s.r.o.
OP PIK - Nízkouhlíkové energie

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové linky na zpracování technologického dopadu ze skelných a karbonových vláken.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 106.702.948,- Kč bez DPH

Realizace energeticých úspor ve společnosti Integraf, s.r.o. - I.

2022
Integraf, s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem této veřejné zakázky byla realizace energeticky úsporných opatření v areálu společnosti Integraf, s.r.o.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
2022
Město Chodov
Národní programy

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 363. 868. 194,- Kč bez DPH

Centrum na zpracování BRO Plzeň – Líně

2021
Plzeňská Bio Odpadová a.s.
Operační program Životního prostředí

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování fermentační stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dále jako „BRO“) a biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jako „BRKO“) anaerobním způsobem (bez přístupu vzduchu) s produkcí bioplynu z biomasy. Součástí předmětu veřejné zaká...

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 350. 000,- EUR bez DPH

Dodávka opalovacího stroje pro režné tkaniny II.

2021
BARTOŇ - textil a.s.
OP PIK - INOVACE

Předmětem veřejné zakázky bylo pořízení nové výrobní technologie opalovacího stroje na plynové oboustranné opalování režných tkanin včetně čištění tkaniny, jednotky vyprašování a jednotky hašení krajů.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 11. 400. 000,- Kč bez DPH

Energeticky úsporné technologie II.

2021
TECHNO factory s.r.o.
OP PIK - ÚSPORY ENERGIE

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nového strojního vybavení – 4 ks vstřikolisů za účelem snížení energetické náročnosti výroby zadavatele. Veřejná zakázka byla rozdělena na 2 části: Část 1 – vstřikolisy s uzavírací sílou 60 t, 100 t, 200 t, Část 2 – vstřikolis s uzavírací sílou 300 t.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová