Reference

Nenabízíme prázdné fráze. Stojí za námi mnoho kvalitně odvedené práce pro soukromý i veřejný sektor. Realizovali jsme stovky úspěšných veřejných zakázek a výběrových řízení v objemu přes 10 miliard korun.

Filtry kategorií
2020
Obec Milín
Integrovaný regionální operační program

Předmětem veřejných zakázek bylo zateplení obvodových konstrukcí, výměna oken a dveří, výměna střešní krytiny, renovace lodžií, výměna a renovace balkónů, opravy hydroizolace, dodávka nového zařízení systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje tepla v 5 bytových domech.

Roman Bielak
Roman Bielak
2020
Obec Milín
Integrovaný regionální operační program

Předmětem veřejných zakázek bylo zateplení obvodových konstrukcí, výměna oken a dveří, výměna střešní krytiny, renovace lodžií, výměna a renovace balkónů, opravy hydroizolace, dodávka nového zařízení systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje tepla v 6 bytových domech.

Roman Bielak
Roman Bielak
Předpokládaná hodnota 20. 000. 000,- Kč bez DPH

Energetické úspory ve společnosti MAUTING s.r.o.

2020
MAUTING s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Předmětem veřejné zakázky rozdělené na části byly dodávky a instalace laseru, LED osvětlení, klimatizačních jednotek, kotle a fotovoltaické elektrárny za účelem snížení energetické náročnosti provozu.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 156. 000,- Eur bez DPH

Pořízení olepovačky hran

2020
RE PROPERTIES & SERVICES s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Předmětem zakázky byla dodávka nové výrobní technologie – olepovačky hran.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 2. 100. 000,- Kč bez DPH

ZŠ Olešnice – Moderně a komplexně II – stavební práce

2020
Město Olešnice
Integrovaný regionální operační program, MAS Boskovicko

Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury v budově základní školy Olešnice.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 2. 000. 000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu

2020
Město Olešnice
Integrovaný regionální operační program, MAS Boskovicko

Předmětem veřejné zakázky byla výstavba chodníku podél komunikace III. třídy na ulici Křtěnovská a podél místní komunikace na ulici Moravská strana, výsadba doplňkové zeleně vč. rozvojové péče o zeleň na 3 roky.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček