Reference

Nenabízíme prázdné fráze. Stojí za námi mnoho kvalitně odvedené práce pro soukromý i veřejný sektor. Realizovali jsme stovky úspěšných veřejných zakázek a výběrových řízení v objemu přes 10 miliard korun.

Filtry kategorií
Předpokládaná hodnota 156. 000,- Eur bez DPH

Pořízení olepovačky hran

2020
RE PROPERTIES & SERVICES s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Předmětem zakázky byla dodávka nové výrobní technologie – olepovačky hran.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 2. 100. 000,- Kč bez DPH

ZŠ Olešnice – Moderně a komplexně II – stavební práce

2020
Město Olešnice
Integrovaný regionální operační program, MAS Boskovicko

Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury v budově základní školy Olešnice.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 2. 000. 000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu

2020
Město Olešnice
Integrovaný regionální operační program, MAS Boskovicko

Předmětem veřejné zakázky byla výstavba chodníku podél komunikace III. třídy na ulici Křtěnovská a podél místní komunikace na ulici Moravská strana, výsadba doplňkové zeleně vč. rozvojové péče o zeleň na 3 roky.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 3. 900. 000,- Kč bez DPH

ZŠ Olešnice – Moderně a komplexně II – dodávky

2020
Město Olešnice
Integrovaný regionální operační program, MAS Boskovicko

Předmětem veřejné zakázky rozdělené na části byla dodávka nového a funkčního zařízení a vybavení pro základní školu Olešnice – školní nábytek, IT vybavení a výukové pomůcky.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 1. 600. 000,- Kč bez DPH

Pořízení nákladního automobilu s nástavbou na kontejnery

2020
Obec Dukovany

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nového nákladního automobilu s nástavbou na kontejnery.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 3. 300. 000,- Kč bez DPH

Obnova a údržba zeleně ve městě Olešnice II.

2020
Město Olešnice
Operační program Životní prostředí

Předmětem veřejné zakázky rozdělené na části byla revitalizace sídelní zeleně na osmi lokalitách ve městě Olešnice – jmenovitě se bude jednat o zdravotní zásahy u stávajících porostů, novou výsadbu a následnou péči o novou výsadbu po dobu 3 let.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček