Aktuality

Novinky nejen ze světa zadávání veřejných zakázek.

4/1
2023

Zadavatel by se měl orientovat v tom, jaké povinnosti a odpovědnosti má odborný poradce ve vztahu k zadavateli a k výběrovému či zadávacímu řízení. Je však třeba mít na paměti, že určitá míra odpovědnosti a potřebné součinnosti dopadá vždy také na zadavatele.

Anna Holíková
Anna Holíková
15/12
2022

Co jsou a k čemu slouží

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
8/12
2022

Od 1. 9. 2022 obsahuje ZZVZ konkrétní pravidla pro zákaz zadání veřejné zakázky, která konkretizují procesní postup zadavatele v zadávacím řízení v případě, že je nezbytné aplikovat mezinárodní sankční mechanismy.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
1/12
2022

Dne 30. 11. 2022 bylo ve sbírce zákonů zveřejněné znění Zákona č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.

Anna Holíková
Anna Holíková
28/11
2022

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí zveřejnil Harmonogram výzev programu Životní prostřední na rok 2023 se stavem k 21. 11. 2022.

Roman Bielak
Roman Bielak
24/11
2022

Na co byste se měli při výběru poradce pro veřejné zakázky zaměřit?

Anna Holíková
Anna Holíková