Aktuality

Novinky nejen ze světa zadávání veřejných zakázek.

14/2
2023

Ministerstvo životního prostředí zahájilo dne 1. 2. 2023 příjem žádostí o poskytnutí dotace do 36. výzvy – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití.

Roman Bielak
Roman Bielak
9/2
2023

Ministerstvo životního prostředí zahájilo dne 23. 1. 2023 příjem žádostí o poskytnutí dotace dle podmínek Národního programu Životní prostředí do Výzvy č. 8/2022 prioritní oblast Životní prostředí ve městech a obcích.

Roman Bielak
Roman Bielak
2/2
2023

Co byste měli vědět o projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu v zadávacím řízení

Iveta Prášková
Iveta Prášková
25/1
2023

Ministerstvo financí zveřejnilo dne 24. 1. 2023 Výzvu č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2023) z podprogramu 298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí v rámci Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení.

Roman Bielak
Roman Bielak
13/1
2023

MMR ČR vyhlásilo dne 13. 1. 2023 první výzvy k předkládání žádostí pro rok 2023 do programu Podpora a rozvoj regionů, a to v podprogramech Podpora obnovy rozvoje venkova a Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů.

Anna Holíková
Anna Holíková
10/1
2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 3. 1. 2023 aktualizovaný harmonogram výzev v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost v roce 2023.

Roman Bielak
Roman Bielak