Aktuality

Novinky nejen ze světa zadávání veřejných zakázek.

28/6
2023

Státní fond podpory investic vyhlásil dne 15. 6. 2023 výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na revitalizaci území se starou stavební zátěží v rámci programu NPO brownfieldy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost v roce 2023.

Roman Bielak
Roman Bielak
21/6
2023

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 15. 6. 2023 výzvy na pomoc obcím a vodohospodářům z veřejného sektoru, kteří se chystají budovat či modernizovat zásobování pitnou vodou nebo čištění odpadních vod a podpoří i projekty monitorovacích a výstražných protipovodňových systémů.

Roman Bielak
Roman Bielak
19/6
2023

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo balíček výzev zaměřených na financování projektů na obnovu území po těžbě hnědého a černého uhlí v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji

Roman Bielak
Roman Bielak
17/6
2023

Dne 30. května 2023 odsouhlasila sněmovna původní znění návrhu novely zákona o zadávání veřejných zakázek a odmítla tak pozměňovací návrhy Senátu.

Roman Bielak
Roman Bielak
12/6
2023

Centrum pro regionální rozvoj České republiky vydalo pro příjemce Návod na dokládání rozpočtů na stavební práce u projektů spolufinancovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020.

Roman Bielak
Roman Bielak
8/6
2023

Ministerstvo životního prostředí zahájilo dne 7. 6. 2023 příjem žádostí o poskytnutí podpory do Výzvy č. 5/2023 – Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje.

Roman Bielak
Roman Bielak