OPŽP - 75. výzva - Systémy předpovědi a varování před povodněmi a suchem

Roman Bielak
Roman Bielak 21.5.2024, 12:01
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo ke dni 15. 5. 2024 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 75. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

75. výzva – Systémy předpovědi a varování před povodněmi a suchem


Alokace finančních prostředků na výzvu


100.000.000,- Kč


Podporované aktivity


Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů.

Oprávnění žadatelé

  • Příspěvkové organizace zřízené OSS
  • Státní podniky


Přípustné místo realizace


Území celé ČR


Druh výzvy


Průběžná nesoutěžní


Model hodnocení


Jednokolový


Výše podpory


Pro příspěvkové organizace zřízené OSS činí míra financování max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pro státní podniky činí míra financování max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.


Datum vyhlášení výzvy


15. 5. 2024


Příjem žádostí


Od 29. 5. 2024 do 31. 10. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2029


Časová způsobilost výdajůod 1. 1. 2021 do 31. 12. 2029


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/75-vyzva/