Reference

Nenabízíme prázdné fráze. Stojí za námi mnoho kvalitně odvedené práce pro soukromý i veřejný sektor. Realizovali jsme stovky úspěšných veřejných zakázek a výběrových řízení v objemu přes 10 miliard korun.

Filtry kategorií
Předpokládaná hodnota 16. 500. 000,- Kč bez DPH

Pořízení technologie a SW pro inovace ve výrobním programu automatizace

2020
TECHNICKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Předmětem veřejné zakázky rozdělené na části byla dodávka nové výrobní technologie, strojů, zařízení a SW - bruska na plocho s NC řízením (2 ks), bruska na kulato, CNC pila, briketovačka, CNC vysokootáčková frézka, frézka nástrojářská, CNC bruska na broušení zubů (2 ks) a CAM systém na programování rotační osy.

Roman Bielak
Roman Bielak
Předpokládaná hodnota 4. 000. 000,- Kč bez DPH

Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství

2020
Obec Mladý Smolivec

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je obnova místních komunikací včetně prostranství v obci Mladý Smolivec u budovy Obecního úřadu a budovy zdravotního střediska.

Roman Bielak
Roman Bielak