Aktuality

Novinky nejen ze světa zadávání veřejných zakázek.

1/12
2022

Dne 30. 11. 2022 bylo ve sbírce zákonů zveřejněné znění Zákona č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.

Anna Holíková
Anna Holíková
28/11
2022

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí zveřejnil Harmonogram výzev programu Životní prostřední na rok 2023 se stavem k 21. 11. 2022.

Roman Bielak
Roman Bielak
24/11
2022

Na co byste se měli při výběru poradce pro veřejné zakázky zaměřit?

Anna Holíková
Anna Holíková
21/11
2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 11. 11. 2022 informace k Výzvě EFEKT 2/2023 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a k Výzvě EFEKT 3/2023 Zpracování místní energetické koncepce.

Roman Bielak
Roman Bielak
10/11
2022

Nejčastější porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v realizační fázi veřejných zakázek – změna závazku ze smlouvy

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
3/11
2022

Profilem zadavatele se rozumí elektronický nástroj sloužící k uveřejňování informací a dokumentů.

Iveta Prášková
Iveta Prášková