Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky

Roman Bielak
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace IROP 2022 71.721.000, - Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb v rámci úprav bývalé střední školy na ulici Alšova 975/15.

Cílem realizace projektu byla přestavba za účelem vybudování centrálního depozitáře, centra regionální výuky, expozičních a výstavních prostor, konferenčního sálu se zázemím, konzervátorských laboratoří, pracoven, skladů a parkovacích míst. Součástí realizace projektu je i pořízení vybavení objektu.