Zadávání zakázek financovaných z Národního plánu obnovy vlastníka komponenty MPO ČR

Roman Bielak
Roman Bielak 9.6.2022, 20:05
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vlastník komponenty financované z Národního plánu obnovy, zveřejnilo výzvy Digitální podnik – I. Výzva a Virtuální podnik – I. Výzva.

Zadávání zakázek financovaných z Národního plánu obnovy vlastníka komponenty MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vlastník komponenty financované z Národního plánu obnovy, zveřejnilo výzvy Digitální podnik – I. Výzva (Digitální podnik – I. Výzva ) a Virtuální podnik – I. Výzva (Virtuální podnik – I. Výzva ). Součástí dokumentů obou výzev je příloha Pravidla pro výběr dodavatelů (dále jen PpVD).

Podle těchto PpVD musí při výběru dodavatelů postupovat zadavatelé dle § 4 odst. 1 až 3 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) v případě zakázek jejíchž předpokládaná hodnota je vyšší než 500 000, - Kč bez DPH a ostatní zadavatelé v případě zakázek na dodávky a služby jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 4 000 000, - Kč bez DPH a zakázek na stavební práce jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 6 000 000, - Kč bez DPH.

Zadavatelé v případě zakázek na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou nižší než 4 000 000, - Kč bez DPH anebo u zakázek na stavební práce s předpokládanou hodnotou nižší než 6 000 000, - Kč bez DPH nemusí postupovat podle PpVD a může takové dodávky, služby nebo stavební práce zadat bez výběrového řízení. Zadavatelé se ale můžou svobodně rozhodnout a výběrové řízení provést formou uzavřené výzvy. V uzavřené výzvě osloví zadavatel písemnou výzvou k podání nabídky min. 3 potencionální dodavatele o kterých je mu známo, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout.

Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás.

pravidla-pro-vyber-dodavatelu.pdf
pravidla-pro-vyber-dodavatelu.pdf

9.6.2022 | pdf, 675.6 KB