SFŽP - ModF - ENERGov č. 3/2023

Roman Bielak
Roman Bielak 5.10.2023, 9:09
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo v rámci Modernizačního fondu výzvu ModF – ENERGov č. 3/2023 v programu 7. Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov).

Alokace finančních prostředků na výzvu

3.000.000.000, - Kč

Podporované aktivity

 • Výstavba budov v pasivním energetickém standardu
 • Výstavba plusových (nulových) budov


Typ výzvy


jednokolová nesoutěžní

 • Přednostně budou podpořeny kladně hodnocené projekty 10. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zařazené do zásobníku, které disponují platným stavebním povolením nebo min. podanou žádostí o stavební povolení.
 • Následně budou podpořeny projekty, které disponují platným stavebním povolením nebo min. podanou žádostí o stavební povolení, pro které je vyhrazena alokace 1 mld. Kč
 • Zbývající alokace je určena pro projekty bez platného stavebního povolení nebo min. podanou žádostí o stavební povolení.


Míra podpory


30–50 % - v závislosti na úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů v realizované budově


Výše podpory


až 200 000 000 Kč

Příjemci dotace

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • státní organizace
 • národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem


Datum vyhlášení výzvy


3. 10. 2023


Příjem žádostí


od 16. 10. 2023 do 30. 11. 2023


Ukončení fyzické realizace


do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků


Zdroj: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=25