SFPI - Brownfieldy 2023

Roman Bielak
Roman Bielak 28.6.2023, 18:52
Státní fond podpory investic vyhlásil dne 15. 6. 2023 výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na revitalizaci území se starou stavební zátěží v rámci programu NPO brownfieldy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost v roce 2023.

Výzva č. 5/NPOBF/2023

Výzva č. 6/NPOBF/2023

Výzva č. 7/NPOBF/2023Výzva č. 5/NPOBF/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


450.000.000, - Kč (pouze orientační a může se měnit)


Podporované aktivity


Revitalizace brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení – stavební úpravy nebo nástavba stavby, která je součástí brownfieldu.

Stavebním vybavením se rozumí stavba nebo pozemek určené pro vzdělání, výchovu a sport, kulturu, společenské účely, sociální služby nebo péči o rodinu, potřeby složek IZS, plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby.


Typ výzvy


kolová


Míra dotace


min. 30 000 001 Kč a max. 500 000 000 Kč


Příjemci dotace


právnické osoby


Datum vyhlášení výzvy


15. 6. 2023


Příjem žádostí


od 3. 7. 2023 do 31. 8. 2023


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2025
Výzva č. 6/NPOBF/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


150.000.000, - Kč (pouze orientační a může se měnit)


Podporované aktivity


Revitalizace brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení – odstranění a provedení nové stavby na území brownfieldu.

Stavebním vybavením se rozumí stavba nebo pozemek určené pro vzdělání, výchovu a sport, kulturu, společenské účely, sociální služby nebo péči o rodinu, potřeby složek IZS, plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby.


Typ výzvy


kolová


Míra dotace


min. 30 000 001 Kč a max. 500 000 000 Kč


Příjemci dotace


právnické osoby


Datum vyhlášení výzvy


15. 6. 2023


Příjem žádostí


od 3. 7. 2023 do 31. 8. 2023


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2025
Výzva č. 7/NPOBF/2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


350.000.000, - Kč (pouze orientační a může se měnit)


Podporované aktivity


Revitalizace brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení – stavební úpravy nebo nástavba stavby, která je součástí brownfieldu.

Stavebním vybavením se rozumí stavba nebo pozemek určené pro vzdělání, výchovu a sport, kulturu, společenské účely, sociální služby nebo péči o rodinu, potřeby složek IZS, plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby.


Typ výzvy


kolová


Míra dotace


min. 3 000 000 Kč a max. 30 000 000 Kč


Příjemci dotace


územní samosprávný celek


Datum vyhlášení výzvy


15. 6. 2023


Příjem žádostí


od 3. 7. 2023 do 31. 8. 2023


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2025Zdroj: https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/