OPŽP - 36. výzva - Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití

Roman Bielak
Roman Bielak 14.2.2023, 8:15
Ministerstvo životního prostředí zahájilo dne 1. 2. 2023 příjem žádostí o poskytnutí dotace do 36. výzvy – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití.

Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího využití.

Alokace finančních prostředků na výzvu

200.000.000,- Kč

Způsobilé výdaje

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.

Maximální míra dotace

85 %

Příjemci dotace

Obce, města, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízení OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné investice a výzkumné organizace, vysoké školy, školy, školská zařízení, nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti, státní podniky a obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem.

Ukončení fyzické realizace

31. 12. 2029

Příjem žádostí

od 1. 2. 2023 do 31. 10. 2023


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/36-vyzva/