Národní sportovní agentura - výzvy č. 11/2023, 12/2023, 13/2023 a 14/2023

Roman Bielak
Roman Bielak 29.9.2023, 17:26
Národní sportovní agentura zveřejnila v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2025 výzvy.


11/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč


Alokace finančních prostředků na výzvu


105 000 000, - Kč

Podporované aktivity

 • výstavba a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky
 • vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení

Oprávnění žadatelé:

 • kraj
 • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy
 • dobrovolný svazek obcí
 • spolek, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let (počítáno ode dne podání žádosti) činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ) a je-li zapsán v Rejstříku sportu, pobočný spolek
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
 • obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem


Typ výzvy


kolová soutěžní


Výše dotace


min. 1 mil. Kč, max. 7 mil Kč


Datum vyhlášení výzvy


15. 9. 2023


Příjem žádostí


od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2025


Zdroj: https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/regionyusc-sk-tj2023investice_pod_10mil/12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč


Alokace finančních prostředků na výzvu


200 000 000, - Kč

Podporované aktivity

 • výstavba a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky
 • vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení

Oprávnění žadatelé:

 • kraj
 • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy
 • dobrovolný svazek obcí
 • spolek, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let (počítáno ode dne podání žádosti) činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ) a je-li zapsán v Rejstříku sportu, pobočný spolek
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
 • obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem


Typ výzvy


kolová soutěžní


Výše dotace


min. 7 mil. Kč, max. 30 mil Kč


Datum vyhlášení výzvy


15. 9. 2023


Příjem žádostí


od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2025


Zdroj: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2023-investice-nad-10-mil-kc/
13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


610 000 000, - Kč


Podporované aktivity


výstavba a technické zhodnocení vybraných typů sportovních zařízení, které splňují standardy a parametry stanované Výzvou:

 • atletické dráhy, sektory, stadióny a haly,
 • fotbalové stadiony a hřiště,
 • tenisové haly a kurty,
 • sportovní haly určené pro halové míčové sporty,
 • zimní stadiony nebo
 • plavecké bazény 25 m

Oprávnění žadatelé:

 • kraj
 • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy
 • dobrovolný svazek obcí
 • spolek, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let (počítáno ode dne podání žádosti) činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ) a je-li zapsán v Rejstříku sportu, pobočný spolek
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
 • obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem


Typ výzvy


kolová soutěžní


Výše dotace


min. 10 mil. Kč, max. 120 mil Kč dle parametrů a druhů sportovišť


Datum vyhlášení výzvy


15. 9. 2023


Příjem žádostí


od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2025


Zdroj: https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/standardizovana-sportovni-infrastruktura-2023/
14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura 2023


Alokace finančních prostředků na výzvu


139 000 000, - Kč


Podporované aktivity


technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu, která se nacházejí na území České republiky:

 • fotbalový stadion s kapacitou od 4 500 diváků,
 • sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 sedících diváků,
 • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 sedících diváků,
 • atletický stadion s kapacitou od 5 000 sedících diváků,
 • atletická hala s kapacitou od 1 500 sedících diváků,
 • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity nebo
 • plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity

Oprávnění žadatelé:

 • kraj
 • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
 • obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem


Typ výzvy


kolová soutěžní


Míra dotace


50 %


Výše dotace


min. 50 mil. Kč, max. do výše alokace


Datum vyhlášení výzvy


15. 9. 2023


Příjem žádostí


od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


30. 9. 2026


Zdroj: https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sportovni-infrastruktura/nadregionalni-sportovni-infrastruktura-2023-vyzva-14-2023/