Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023

Roman Bielak
Roman Bielak 28.11.2022, 11:07
Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí zveřejnil Harmonogram výzev programu Životní prostřední na rok 2023 se stavem k 21. 11. 2022.

Podle tohoto harmonogramu se předpokládá vyhlášení výzev MŽP_37. výzva (méně rozvinuté regiony) a MŽP_38. výzva (přechodové regiony) zaměřených na podporu revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov 1. 3. 2023 a příjem žádostí od 3. 4. 2023 do 1. 3. 2024. Bude se jednat o průběžnou výzvu s celkovou alokací 6,6 mld. Kč. Jako podporované aktivity budou mimo jiné opatření ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, systémy využití odpadního tepla, nuceného větrání s rekuperací a rekonstrukce vytápění.

Další plánované výzvy jsou zaměřeny na úpravy lesních porostů, zakládání a obnovu sídelní zeleně, akumulaci vod, rozvoj záchranných stanic pro živočichy a průzkum a řešení znečištění horninového prostředí.

Více informací naleznete v přiloženém harmonogramu.

Pokud jsou pro vás plánované výzvy zajímavé, kontaktujte nás a my vám zprostředkujeme návštěvu odborníka, který posoudí vaše možnosti.

harmonogram-vyzev-opzp-na-rok-2023.xlsx
harmonogram-vyzev-opzp-na-rok-2023.xlsx

28.11.2022 | xlsx, 58.3 KB