Aktuality

Novinky nejen ze světa zadávání veřejných zakázek.

16/5
2023

Město Kunštát zveřejnilo dne 16. 5. 2023 svůj záměr prodeje 2 bytových jednotek v bytovém domě č.p. 504 na p.č. 1755/3, zapsaných na LV 1689, k.ú. Kunštát na Moravě, obec Kunštát.

Roman Bielak
Roman Bielak
18/4
2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 9. 3. 2023 výzvy z IROP 2021-2027 Zelená infrastruktura – SC 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury a omezování všech forem znečištění.

Roman Bielak
Roman Bielak
14/4
2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje dne 14. 4. 2023 příjem žádostí o dotaci z Národního plánu obnovy v rámci Výzvy 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin.

Roman Bielak
Roman Bielak
12/4
2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 6. 4. 2023 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace s označením Výzva 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací z programu Podpora rozvoje regionů 2023, podprogramu Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli

Roman Bielak
Roman Bielak
12/4
2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 6. 4. 2023 výzvu z programu Podpora a rozvoj regionů 2023, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, a to pro obce do 3.000 obyvatel

Roman Bielak
Roman Bielak
10/3
2023

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvy k podání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách.

Roman Bielak
Roman Bielak