Aktuality

Novinky nejen ze světa zadávání veřejných zakázek.

19/6
2023

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo balíček výzev zaměřených na financování projektů na obnovu území po těžbě hnědého a černého uhlí v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji

Roman Bielak
Roman Bielak
17/6
2023

Dne 30. května 2023 odsouhlasila sněmovna původní znění návrhu novely zákona o zadávání veřejných zakázek a odmítla tak pozměňovací návrhy Senátu.

Roman Bielak
Roman Bielak
12/6
2023

Centrum pro regionální rozvoj České republiky vydalo pro příjemce Návod na dokládání rozpočtů na stavební práce u projektů spolufinancovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020.

Roman Bielak
Roman Bielak
8/6
2023

Ministerstvo životního prostředí zahájilo dne 7. 6. 2023 příjem žádostí o poskytnutí podpory do Výzvy č. 5/2023 – Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje.

Roman Bielak
Roman Bielak
6/6
2023

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo lhůtu pro podání žádostí o dotace v rámci výzev ModF – RES+ č. 3/2022 a ModF – RES+ č. 4/2022 do 29.9.2023

Roman Bielak
Roman Bielak
1/6
2023

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí zveřejnil dne 31. 5. 2023 aktualizaci Harmonogramu výzev programu Životní prostřední 2021-2027 na rok 2023.

Roman Bielak
Roman Bielak