Zateplení administrativního objektu a Pořízení fotovoltaické elektrárny

Ivona Peštálová
PEJSKAR & spol., spol. s.r.o. OP PIK ÚSPORY ENERGIE 2021 10.020.713,- Kč bez DPH a 11.340.136,- Kč bez DPH
Jednalo se o dvě samostatné zakázky jejichž předmětem bylo zateplení administrativního objektu společnosti PEJSKAR & spol., spol. s.r.o. a pořízení fotovoltaické elektrárny.

Předmětem těchto veřejných zakázek bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem bylo snížení energetické náročnosti provozu - zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí administrativního objektu zadavatele. A dodávka nové výrobní technologie - pořízení a instalace nové fotovoltaické elektrárny o výkonu 500 kWp na střechu administrativní budovy a výrobních objektů.