Filtry kategorií
Předpokládaná hodnota 100.000.000,- Kč bez DPH

S&M Develop s.r.o. - větrná elektrárna Žipotín - dodávky II.

2022
S&M Develop s.r.o.
OP PIK Obnovitelné zdroje energie

Dodávka a instalace větrné elektrárny (VE).

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 3.223.966,- Kč bez DPH

Digitalizace výroby – pořízení technologií

2022
INTERSOFT – Automation s.r.o.
OP PIK - Technologie

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nových a nepoužitých technologií do výroby.

Anna Holíková
Anna Holíková
Předpokládaná hodnota 5.600.000,- Kč bez DPH

Dodávka technologie II - pořízení pultruzní linky

2022
GDP KORAL, s.r.o.
OP PIK Inovace

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové výrobní technologie – pultruzní linka vč. montáže a dodávky pultruzní formy.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
2022
ANTREG, a.s.
OP PIK Technologie

Pořízení nové výrobní technologie pro společnost ANTREG, a.s.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 3.627.900,- Kč bez DPH

Pořízení technologických zařízení a přístrojů

2022
ALUCAST, s.r.o.
OP PIK INOVACE

Dodávka nových výrobních technologií.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 10.020.713,- Kč bez DPH a 11.340.136,- Kč bez DPH

Zateplení administrativního objektu a Pořízení fotovoltaické elektrárny

2022
PEJSKAR & spol., spol. s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Jednalo se o dvě samostatné zakázky jejichž předmětem bylo zateplení administrativního objektu společnosti PEJSKAR & spol., spol. s.r.o. a pořízení fotovoltaické elektrárny.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 22.000.000,- Kč bez DPH

Úspory energie v areálu společnosti KDYNIUM a.s.

2022
KDYNIUM a.s.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Realizace energeticky úsporných opatření v objektech společnosti KDYNIUM a.s.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 10.381.092,- Kč bez DPH; 9.998.460,- Kč bez DPH

Energetické úspory objektu ve společnosti K2 invest s.r.o. v Hradci Králové a v Chrudimi

2022
K2 invest s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem těchto veřejný zakázek bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 20.331.648,- Kč bez DPH

Pořízení vstřikolisů

2022
Plastkon product s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka nové a funkční technologie.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 98.000.000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce objektu A - technologie

2022
AGRIE Office s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb jejichž hlavní účelem byla dodávka a montáž spočívající v kompletní dodávce, instalaci a zprovoznění technologie budovy A

Anna Holíková
Anna Holíková
Předpokládaná hodnota 106.702.948,- Kč bez DPH

Realizace energeticých úspor ve společnosti Integraf, s.r.o. - I.

2022
Integraf, s.r.o.
OP PIK ÚSPORY ENERGIE

Předmětem této veřejné zakázky byla realizace energeticky úsporných opatření v areálu společnosti Integraf, s.r.o.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 11. 400. 000,- Kč bez DPH

Energeticky úsporné technologie II.

2021
TECHNO factory s.r.o.
OP PIK - ÚSPORY ENERGIE

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nového strojního vybavení – 4 ks vstřikolisů za účelem snížení energetické náročnosti výroby zadavatele. Veřejná zakázka byla rozdělena na 2 části: Část 1 – vstřikolisy s uzavírací sílou 60 t, 100 t, 200 t, Část 2 – vstřikolis s uzavírací sílou 300 t.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová