S&M Develop s.r.o. - větrná elektrárna Žipotín - dodávky II.

Radek Hlaváček
S&M Develop s.r.o. OP PIK Obnovitelné zdroje energie 2022 100.000.000,- Kč bez DPH
Dodávka a instalace větrné elektrárny (VE).

Předmětem této veřejné zakázky byla kompletní dodávka a instalace větrné elektrárny (VE) o výkonu do 4,3 MW v kat. území Žipotín, včetně provedení všech souvisejících prací a služeb, které byly pro dokončení veřejné zakázky nezbytné.