Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – dodávky / stavební práce

Roman Bielak
Obec Milín Integrovaný regionální operační program 2020 84. 000. 000,- Kč bez DPH
Předmětem veřejných zakázek bylo zateplení obvodových konstrukcí, výměna oken a dveří, výměna střešní krytiny, renovace lodžií, výměna a renovace balkónů, opravy hydroizolace, dodávka nového zařízení systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje tepla v 6 bytových domech.