Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa – dodávky / stavební práce

Roman Bielak
Obec Milín Integrovaný regionální operační program 2020 79. 000. 000,- Kč bez DPH
Předmětem veřejných zakázek bylo zateplení obvodových konstrukcí, výměna oken a dveří, výměna střešní krytiny, renovace lodžií, výměna a renovace balkónů, opravy hydroizolace, dodávka nového zařízení systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje tepla v 5 bytových domech.