Realizace úsporných opatření pro společnost REPON

Roman Bielak
R E P O N spol. s r.o. Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie 2020 7. 100. 000,- Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb a dodávka osvětlení a FVE, jejichž hlavním účelem byla realizace energetických úspor v objektu zadavatele.