Realizace energeticých úspor ve společnosti Integraf, s.r.o. - I.

Iveta Prášková
Integraf, s.r.o. OP PIK ÚSPORY ENERGIE 2021 106.702.948,- Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky byla realizace energeticky úsporných opatření v areálu společnosti Integraf, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky byla realizace energeticky úsporných opatření v areálu společnosti Integraf, s.r.o. Jednalo se o dodávku nové technologietiskařské zařízení a dodávku a montáž LED svítidel vč. demontáže stávajících svítidel.