Energeticky úsporné technologie II.

Ivona Peštálová
TECHNO factory s.r.o. OP PIK - ÚSPORY ENERGIE 2021 11. 400. 000,- Kč bez DPH
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nového strojního vybavení – 4 ks vstřikolisů za účelem snížení energetické náročnosti výroby zadavatele.
Veřejná zakázka byla rozdělena na 2 části:
Část 1 – vstřikolisy s uzavírací sílou 60 t, 100 t, 200 t,
Část 2 – vstřikolis s uzavírací sílou 300 t.