Energetické úspory ve společnosti MAUTING s.r.o.

Iveta Prášková
MAUTING s.r.o. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2020 20. 000. 000,- Kč bez DPH
Předmětem veřejné zakázky rozdělené na části byly dodávky a instalace laseru, LED osvětlení, klimatizačních jednotek, kotle a fotovoltaické elektrárny za účelem snížení energetické náročnosti provozu.