Energetické úspory Domu zvláštního určení, Podivín

Radek Hlaváček
Město Podivín Operační program Životní prostředí 2020 18. 300. 000,- Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem bylo snížení energetické náročnosti budovy Domu zvláštního určení – zateplení objektu (obvodových stěn a stropu), výměna otvorových výplní a osazení okenních výplní venkovními žaluziemi s ručním elektronickým ovládáním.