Zpracování projektové dokumentace nové budovy CKTCH

Radek Hlaváček
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH) ZZVZ 2021 47 799 648,- Kč bez DPH
Předmětem plnění veřejné zakázky byly projekční práce, zhotovení projektové dokumentace a s tím související služby.

Předmětem plnění veřejné zakázky byly projekční práce, zhotovení projektové dokumentace a s tím související služby v rámci realizace nové budovy CKTCH v areálu Fakultní nemocnice Brno. 

Vymezení referenční klasifikace proběhlo tímto způsobem:

  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  • Technicko-inženýrské služby
  • Dohled nad projektem a dokumentací