Filtry kategorií
Předpokládaná hodnota 6.571.440,- Kč bez DPH

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II.

2022
Obec Milín
ZZVZ

Obnova nájemních bytů

Roman Bielak
Roman Bielak
Předpokládaná hodnota 71.721.000, - Kč bez DPH

Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky

2022
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
IROP

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb v rámci úprav bývalé střední školy na ulici Alšova 975/15.

Roman Bielak
Roman Bielak
Předpokládaná hodnota 4.466.343,- Kč bez DPH

Výstavba podkrovních bytů 2+KK v bytovém domě Skalky v Olešnici

2022
Město Olešnice
VZMR

Stavební práce, dodávky a služby na výstavbu podkrovních bytů v Olešnici.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 34.924.149,- Kč bez DPH

Vybudování komunitního domu seniorů v obci Drobovice

2022
Obec Drobovice
NÁRODNÍ PROGRAM

Vybudování jednopodlažního komunitního domu pro seniory, který bude sloužit k ubytování a společným aktivitám seniorů.

Anna Holíková
Anna Holíková
Předpokládaná hodnota 47 799 648,- Kč bez DPH

Zpracování projektové dokumentace nové budovy CKTCH

2022
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH)
ZZVZ

Předmětem plnění veřejné zakázky byly projekční práce, zhotovení projektové dokumentace a s tím související služby.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
2022
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
IROP

Předmětem této veřejné zakázky bylo poskytnutí služeb, jejož hlavní účel spočíval v zajištění technického dozoru stavebníka.

Roman Bielak
Roman Bielak
2022
Město Chodov
Národní programy

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 29. 752. 517,- Kč bez DPH

Rekonstrukce objektu rekreační chaty Slavie čp. 134 – Špindlerův Mlýn

2021
3V Invest s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti, Výzva IV.

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem byla rekonstrukce objektu chaty Slavie, Špindlerův Mlýn.

Iveta Prášková
Iveta Prášková
Předpokládaná hodnota 683. 000,- Kč bez DPH

Nákup zařízení a vybavení Azylového domu v Mladé Boleslavi

2020
R – Mosty, z. s.
Integrovaný regionální operační program

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka zařízení a vybavení Azylového domu a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybavení Azylového domu na adrese Mladá Boleslav, ul. Nádražní č. p. 43.

Roman Bielak
Roman Bielak
Předpokládaná hodnota 3. 500. 000,- Kč bez DPH

Atletický areál a víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Olešnice

2020
Město Olešnice
Ministerstvo pro místní rozvoj

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce sportoviště, které bude následně sloužit jako atletický areál a víceúčelové hřiště pro děti a žáky ZŠ a MŠ Olešnice.

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 2. 100. 000,- Kč bez DPH

Oprava krovu a střechy – kaple a špitálek sv. Anny

2020
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem bylo provedení oprav krovu a střechy – kaple a špitálku sv. Anny.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 1. 000. 000,- Kč bez DPH

Radnice Milín – dodávka a instalace osobního výtahu

2020
Obec Milín

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka a instalace osobního výtahu včetně nezbytných stavebních prací.

Roman Bielak
Roman Bielak