Výkon technického dozoru stavebníka - Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky

Roman Bielak
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace IROP 2021 71.721.000,- Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky bylo poskytnutí služeb, jejož hlavní účel spočíval v zajištění technického dozoru stavebníka.

Předmět zakázky spočíval v zajištění služeb TDS v průběhu realizace stavebních prací a s tím souvisejících dodávek a služeb v rámci stavebních prací spočívajících v přestavbě stávajícího objektu bývalé střední školy na ulici Alšova 975/15, Znojmo za účelem vybudování zejména centrálního depozitáře, konferenčního sálu se zázemím, výstavních prostor, centra regionální výuky, konzervátorských laboratoří, pracoven a skladovacích prostor.