Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II.

Roman Bielak
Obec Milín ZZVZ 2022 6.571.440,- Kč bez DPH
Obnova nájemních bytů

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem byla obnova nájemních bytů, které jsou na hranici své fyzické a morální životnosti.