Atletický areál a víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Olešnice

Radek Hlaváček
Město Olešnice Ministerstvo pro místní rozvoj 2020 3. 500. 000,- Kč bez DPH
Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce sportoviště, které bude následně sloužit jako atletický areál a víceúčelové hřiště pro děti a žáky ZŠ a MŠ Olešnice.