TENDERA - veřejné zakázky bez obav

Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka zařízení, včetně provedení souvisejících stavebních prací a služeb, jejichž účelem je realizace projektu "Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov".
Konkrétně se jednalo o: silniční řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení, systém pro měření intenzity dopravy, zpracování dat, sběr a zařazování dat,
stavební práce, stavební montážní práce, elektroinstalační práce, Instalace a montáž signalizačního zařízení, instalace a montáž kabelové infrastruktury,
instalace a montáž zařízení pro sledování dopravy a pokládka kabelů

Radek Hlaváček

Statutární město Havířov

Operační program Doprava