TENDERA partners, s.r.o.
Kancelář Brno:

Jánská 448/10, 602 00 Brno

Sídlo:

Syrovice 424, 664 67

IČ: 08668477

Kontakt:

E-mail: info@tendera.cz

Telefon: +420 602 560 879

Sledujte nás

„Potvrzujeme, že mezi poradci společnosti TENDERA partners, s.r.o. jsou naší bývalí kolegové, kteří za společnost Erste Grantika Advisory, a.s. pracovali na administraci zadávacích řízení pro veřejné i soukromé zadavatele.“

Richard Lev

předseda představenstva Erste Grantika Advisory a.s.

Marek Šťastný

člen představenstva Erste Grantika Advisory a.s.

Obec Milín
Integrovaný regionální operační program
Předmětem veřejných zakázek bylo vybudování půdní vestavby odborných učeben včetně zázemí do 4. NP, vybudování nástavby hvězdárny, vnějšího výtahu, skleníku s učebnou biologie, zahradního skleníku, pořízení nového zařízení a vybavení pro výuku přírodovědných předmětů, pracovních činností, cizích jazyků a informatiky a rekonstrukce zahrady spočívající v terénní modelaci, realizaci vodního biotopu, kamenné zídky pro plazy, venkovního terária, interaktivních a pohybových prvků.
2018
Předpokládaná hodnota 76 mil. Kč
Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa
Obec Milín
Integrovaný regionální operační program
Předmětem veřejných zakázek bylo zateplení obvodových konstrukcí, výměna oken a dveří, výměna střešní krytiny, renovace lodžií, výměna a renovace balkónů, opravy hydroizolace, dodávka nového zařízení systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje tepla 9 bytových domech.
2018
Předpokládaná hodnota 4,8 mil. Kč
Rekonstrukce a vybavení prostor tělocvičny
Obec Milín
Integrovaný regionální operační program
Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce objektu tělocvičny a spojovacího krčku ZŠ v Milíně.
2018
Předpokládaná hodnota 257,5 mil. Kč
Dodávka elektrobusů a nabíjecích technologií
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Integrovaný regionální operační program
Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka 20 ks nízkopodlažních elektrobusů v kategorii vozidla M3, stanic pro průběžné rychlodobíjení stojícího elektrobusu a stojanů pro pomalé dobíjení elektrobusů včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů.
2017
-
2018
Předpokládaná hodnota 13,8 mil. Kč
Podpora výuky přírodních věd a cizích jazyků
Gymnázium Rájec-Jestřebí
Integrovaný regionální operační program
Předmětem této zakázky bylo vybudování nových odborných učeben pro výuku přírodovědných věd a cizích jazyků a rozšíření využívání digitálních technologií ve výuce včetně vybavení těchto učeben nábytkem, učebními pomůckami a IT technikou.
2016
Předpokládaná hodnota 112,5 mil. Kč
Dodávka trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Integrovaný regionální operační program
Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka 9 ks nízkopodlažních trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem v kategorii vozidla M3 včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů.
2018
Šroubárna Turnov, a. s.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Předmětem zakázky byly stavební úpravy a přístavba administrativní a obchodní budovy a výrobní hala společnosti, tzn. rekonstrukce stávajícího objektu, demolice nevyhovujícího objektu a přístavba nového objektu a úprava přilehlých zpevněných ploch.
2016
Předpokládaná hodnota 3 mil. Kč
Stavební úpravy Komunitního centra Husitská
R-Mosty, z.s.
Operační program Praha – pól růstu ČR
Předmětem zakázky byla rekonstrukce 1. PP a 1. NP Komunitního centra Husitská.
2018
Předpokládaná hodnota 8 mil. Kč
Obnova Choceňské věže
Město Vysoké Mýto
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Ministerstvo kultury ČR
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce byla obnova Choceňské věže, součást nemovité kulturní památky „Městské opevnění“ zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek (č. v ÚSKP 25944/6-4106).
2017
-
2018