TENDERA partners, s.r.o.
Kancelář Brno:

Jánská 448/10, 602 00 Brno

Sídlo:

Syrovice 424, 664 67

IČ: 08668477

Kontakt:

E-mail: info@tendera.cz

Telefon: +420 602 560 879

Sledujte nás
Ing. Roman Bielak
V oblasti Veřejných zakázek působí 25 let. V letech 1994 – 2010 pracoval ve strukturách Ministerstva obrany se zaměřením na provoz a údržbu nemovitostí a provoz univerzity. Od roku 2011 byl poradcem pro výběrová řízení a následně vedoucí odboru výběrových řízení se zaměřením na veřejné zakázky spolufinancovaných ze strukturálních fondů ve společnosti Erste Grantika Advisory, a.s. Specializuje se mimo jiné i na poradenství veřejným a dotovaným zadavatelům, „nezadavatelům“ a dodavatelům ve veřejných zakázkách. Aktivně se věnuje také přednáškové činnosti.
LinkedIn
Ing. Ivona Peštálová
Veřejným zakázkám se věnuje od roku 2010, kdy ve společnosti CEJIZA, s.r.o. připravovala centrální veřejné zakázky pro Jihomoravský kraj a jeho příspěvkové organizace. Od roku 2018 poskytovala na pozici Poradce pro výběrová řízení ve společnosti Erste Grantika Advisory, a.s. poradenství pro veřejnou i podnikatelskou sféru v oblasti zadávání veřejných zakázek vázaných zejména na evropské dotace. Je specialistou na elektronickou komunikaci v zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaných elektronických nástrojů.
LinkedIn
Ing. Radek Hlaváček
V oblasti veřejných zakázek a koncesí působí od roku 2010. Od roku 2013 jako poradce pro výběrová řízení ve společnosti Erste Grantika Advisory, a.s., se zaměřením primárně na veřejný a neziskový sektor a oblast životního prostředí. Mezi jeho klienty však patří také podnikatelské subjekty. Má zkušenosti s velkými infrastrukturními a strategickými investicemi. Kromě samotného zadávání veřejných zakázek se věnuje metodické a přednáškové činnosti v této oblasti.
LinkedIn
Bc. Ing. Iveta Prášková
V oblasti Veřejných zakázek působí od roku 2012. V letech 2012 - 2019 realizovala veřejné zakázky ve společnosti Erste Grantika Advisory, a.s. jako poradce pro výběrová řízení především se zaměřením na veřejné zakázky spolufinancované ze strukturálních fondů. Specializuje se zejména na poradenství zadavatelům v oblasti dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu (OP PIK).
LinkedIn
JUDr. Cyril Varadínek
Problematikou veřejných zakázek se zabývá od roku 2011, kdy působil ve strukturách Ministerstva vnitra ČR a následně od roku 2016 na Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci odboru veřejných zakázek. Od roku 2017 pracoval jako poradce pro výběrová řízení ve společnosti Erste Grantika Advisory, a.s., poskytující své služby vedle veřejných zadavatelů rovněž zadavatelům dotovaným a také dodavatelům veřejných zakázek.
LinkedIn