Obnova a údržba zeleně ve městě Olešnice II.

Radek Hlaváček
Město Olešnice Operační program Životní prostředí 2020 3. 300. 000,- Kč bez DPH
Předmětem veřejné zakázky rozdělené na části byla revitalizace sídelní zeleně na osmi lokalitách ve městě Olešnice – jmenovitě se bude jednat o zdravotní zásahy u stávajících porostů, novou výsadbu a následnou péči o novou výsadbu po dobu 3 let.