Oprava kulturního domu v Olešnici a Základní technická vybavenost pro lokalitu Piskačův sad v Olešnici II.

Radek Hlaváček
Město Olešnice ZZVZ 2022 8.296.718,- Kč bez DPH a 20.910.973,- Kč bez DPH
Rekonstrukce kulturního domu v Olešnici a Vybudování základní technické vybavenosti pro lokalitu Piskačův sad v Olešnici na Moravě

Předmětem těchto veřejných zakázek bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem bylo vnější i vnitřní rekonstrukce kulturního domu v Olešnici.

a

Provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem bylo vybudování základní technické vybavenosti pro
lokalitu Piskačův sad v Olešnici na Moravě – šlo o stavbu vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, části pozemní komunikace a veřejného osvětlení.