Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu

Radek Hlaváček
Město Olešnice Integrovaný regionální operační program, MAS Boskovicko 2020 2. 000. 000,- Kč bez DPH
Předmětem veřejné zakázky byla výstavba chodníku podél komunikace III. třídy na ulici Křtěnovská a podél místní komunikace na ulici Moravská strana, výsadba doplňkové zeleně vč. rozvojové péče o zeleň na 3 roky.