Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství

Roman Bielak
Obec Mladý Smolivec 2020 4. 000. 000,- Kč bez DPH
Předmětem veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je obnova místních komunikací včetně prostranství v obci Mladý Smolivec u budovy Obecního úřadu a budovy zdravotního střediska.