Spuštění výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Roman Bielak
Roman Bielak 17.8.2022, 10:57
Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo k 15.8.2022 první výzvy v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)


Jedná se o tyto typy výzev:

 •  Aplikace – výzva I.
 •  Inovace – výzva I.
 •  Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I.
 •  Proof of Concept – výzva I.
 • Úspory energie – výzva I.


Připravili jsme pro vás krátké shrnutí základních parametrů.

Podrobné informace ke všem výzvám naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz

APLIKACE – výzva I.

Alokace:

4 mld. Kč

Podporované aktivity:

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Žadatel:

 • Podnikajicí fyzické a právnické osoby
 • Výzkumné organizace

Výše dotace:

Minimálně ve výši 2 mil. Kč

Maximálně do výše 125 mil. Kč

Míra podpory:

25 – 85 %

Příjem žádostí:

od 1.9.2022 14:00

Ukončení příjmu žádostí:

30.11.2022 14:00

Typ výzvy:

Kolová


Inovace – výzva I.

Alokace:

1 mld. Kč

Podporované aktivity:

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)

Žadatel:

 • Malý a střední podnik
 • Velký podnik (max 499 zaměstnanců)

Výše dotace:

Minimálně ve výši 1 mil. Kč

Maximálně do výše 40 mil. Kč

Míra podpory:

20 – 60 %

Příjem žádostí:

od 1. 9. 2022 12:00

Ukončení příjmu žádostí:

31. 11. 2022 23:59:59

Typ výzvy:

Kolová


Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I.

Alokace:

0,5 mld. Kč

Podporované aktivity:

Výstavba větrných elektráren

Žadatel:

 • Malé, střední i velké podniky

Výše dotace:

Minimálně ve výši 500 tis. Kč

Maximálně do výše 15 mil. EUR

Míra podpory:

50 – 80 %

Příjem žádostí:

od 8. 9. 2022 14:00

Ukončení příjmu žádostí:

1. 2. 2024 14:00

Typ výzvy:

Průběžná


Proof of Concept – výzva I.

Alokace:

0,2 mld. Kč

Podporované aktivity:

Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

Žadatel:

 • Malý a střední podnik

Výše dotace:

Minimálně ve výši 500 tis. Kč

Maximálně do výše 20 mil. Kč

Míra podpory:

35 – 70 %

Příjem žádostí:

od 1. 9. 2022 10:00

Ukončení příjmu žádostí:

30. 11. 2022 10:00

Typ výzvy:

Kolová


Úspory energie – výzva I.

Alokace:

10 mld. Kč

Podporované aktivity:

 • Využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • Využití odpadní energie
 • Akumulace všech forem energie
 • Efektivnější osvětlení
 • Snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)
 • Vegetační střechy
 • Modernizace výrobních a technologických procesů

Žadatel:

 • Malé, středí a velké podniky

Výše dotace:

Minimálně ve výši 500 tis. Kč

Maximálně do výše 200 mil. Kč

Míra podpory:

35 – 65 %

Příjem žádostí:

od 1. 9. 2022 14:00

Ukončení příjmu žádostí:

30. 11. 2023 14:00

Typ výzvy:

Průběžná