SFŽP - Zakládání energetických společenství

Roman Bielak
Roman Bielak 13.11.2023, 9:56
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy výzvu č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytování podpory na zakládání energetických společenství


Alokace finančních prostředků na výzvu


98.000.000, - Kč


Podporované aktivity


Zpracování základních podkladových materiálů:

 • Technická studie proveditelnosti zahrnující informace o spotřebě energie, výrobnách energie, řízení, regulaci a komunikaci a dále doporučení k rozvoji energetických společenství (dále jen „ES“).
 • Ekonomická studie proveditelnosti zahrnující provozní model ES, analýzu nákladů a výnosů, model nakládání se ziskem ES a vyhodnocení ekonomického potenciálu vzniku, fungování a rozvoje ES.
 • Analýza vlastnické struktury v rámci ES.
 • Vypracování stanov nebo jiného zakladatelského právního jednání včetně případné analýzy pro výběr právní formy.
 • Plán majetkové účasti členů v ES, financování zdrojů a souvisejících nákladů.
 • Smlouvy a právní dokumenty přímo spojené s vlastním založením ES a jeho provozem, včetně smluvních vztahů ES a jeho členů, vztahů s dodavateli, poskytovateli služeb, dalšími účastníky trhu, apod.


Typ výzvy


dvoukolová soutěžní


Míra podpory


Maximální míra podpory: 90 % přímých realizačních způsobilých výdajů dle kategorií:

1. Kategorie max. 600 000 Kč – Odběrná místa pouze v RD nebo BD

2. Kategorie max. 1 500 000 Kč – ES tvořeno subjekty stejného typu

3. Kategorie max. 3 000 000 Kč – ES tvořeno subjekty různého typu

3+. Kategorie max. 3 000 000 Kč – ES tvořeno různými subjekty na území min. 3 sousedících ORP


Příjemci dotace


V 1. kole pro předkládání projektových záměrů:

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo
 • Pověřený zástupce (vlastník nebo nájemník BJ zastupující vlastníky nebo nájemníky BJ, kteří hodlají realizovat zjednodušené sdílení elektřiny v bytovém domě nebo sdílení elektřiny s více než jedním místem připojení elektřiny
 • Územní samosprávný celek nebo jím zřízená příspěvková organizace nebo obchodní společnost ve 100% vlastnictví ÚSC
 • Člen zakladatelského subjektu, který se zavázal ke spolupráci na založení ES


V 2. kole pro předkládání žádostí o podporu:

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo
 • Pověřený zástupce (vlastník nebo nájemník BJ zastupující vlastníky nebo nájemníky BJ, kteří hodlají realizovat zjednodušené sdílení elektřiny v bytovém domě nebo sdílení elektřiny s více než jedním místem připojení elektřiny
 • Územní samosprávný celek nebo jím zřízená příspěvková organizace nebo obchodní společnost ve 100% vlastnictví ÚSC
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Člen zakladatelského subjektu, který se zavázal ke spolupráci na založení ES


Příjem žádostí


od 1. 12. 2023 do 31. 1. 2024


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2025


Zdroj: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=126